POLITYKA JAKOŚCI

Celem organizacji jest osiągnięcie zysku poprzez produkcję elementów do remontów kotłów energetycznych i ciepłowniczych, wymienników ciepła, palników pyłowych, części zamiennych do młynów.

Dążymy ciągle do terminowego dostarczania naszych wyrobów spełniających wszystkie wymagania Klientów, w tym wymagań norm związanych z wyrobem oraz wymagań prawnych i regulacji z uwzględnieniem ryzyk i szans wynikających z kontekstu Organizacji.

Niniejszą Politykę realizujemy z uwzględnieniem poniższych zasad:

  • Doskonalenie procesów, wyrobów i podnoszenie kwalifikacji pracowników jest planowane i nadzorowane a jakość jest integralnym elementem wszystkich procesów.
  • Kształtowanie przekonań, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik, ma rozwijać poczucie tożsamości i odpowiedzialności za firmę.
  • Jakość elementów do urządzeń ciśnieniowych ma spełniać oczekiwania naszych Klientów oraz stanowić rekomendację do dalszych kontraktów.
  • Monitorowanie zadowolenia klientów, procesów, wyrobów i stanu infrastruktury oraz analiza pozyskanych informacji jest podstawą do zarządzania Organizacją.
  • Wszyscy pracownicy Organizacji zobowiązani są do angażowania się w osiąganie wyznaczonych celów i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego wg normy PN-EN ISO 9001:2015.

Członkowie Zarządu Spółki są odpowiedzialni za wdrożenie i stosowanie Polityki Jakości, oraz zabezpieczenie środków i zasobów na jej realizację.

Prezes Zarządu

Janusz Gajda

Strzelce Opolskie dnia: 16/01/2017r.